Format

Top  Previous  Next

Format:Integer

 

Horizontální a vertikální zarovnání textu v buňce

 

Hodnoty formátovacích proměnných:

 

DT_TOP                = 0;

 DT_LEFT                = 0;

 DT_CENTER        = 1;

 DT_RIGHT                = 2;

 DT_VCENTER        = 4;

 DT_BOTTOM        = 8;

 

 DT_WORDBREAK        = $10;

 DT_SINGLELINE        = $20;

 

 

Centrovat vodorovně a vystředit svisle:                Format:=DT_Center + DT_VCENTER;