BeginUpdate

Top  Previous  Next

BeginUpdate pokud provádíte větší změny je vhodné tyto změny uzavřít do BeginUpdate - EndUpdate zamezí se tím zbytečnému "blikání" při překreslování listu reportu