AutoSizeCol

Top  Previous  Next

AutoSizeCol(col:integer) nastaví šířku sloupce col podle obsahu ve sloupci col